ELASKON WACHSFLUID S

Środki konserwacyjne

Wosk antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Stosowany jest do ochrony maszyn i elementów konstrukcyjnych (w tym również narzędzi), dla których szczególnie ważna jest obojętność. Szczególną cechą tego preparatu jest wysoka przyczepność, a także możliwość bezśladowego usunięcia po zniesieniu funkcji ochronnej. Nadaje się do długookresowej konserwacji również w przypadku składowania na wolnym powietrzu lub transportu morskiego. Posiada klasę zagrożenia wg VbF: A II.

Błona ochronna: wosk.
Temperatura stosowania: 35 °C.
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy, mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy.
Dostępny w opakowaniach o wadze: 160 kg, 44kg, 22kg, 8kg.
Klasa zagrożenia: