Betonal I/75

Środki konserwacyjne Główny cel aplikacyjny asfalt, bloki betonowe, pielęgnacja desek Dodatkowy cel aplikacyjny masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny Przetwarzanie Uwagi dotyczące stosowania Betonal Bio i Betonal I/75 jako emulsje wodne są stosowane głównie do … Kontynuuj

ELASKON WACHSFLUID S

Środki konserwacyjne Wosk antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Stosowany jest do ochrony maszyn i elementów konstrukcyjnych (w tym również narzędzi), dla których szczególnie ważna jest obojętność. Szczególną cechą tego preparatu jest wysoka przyczepność, a także możliwość bezśladowego usunięcia po zniesieniu funkcji ochronnej. … Kontynuuj

ELASKON AERO 46

Środki konserwacyjne jest woskiem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik do lakierowanych i nielakierowanych powierzchni samochodowych, maszyn, urządzeń i instalacji zakładowych. Chroni izolatory elektryczne i służy jako środek antyadhezyjny w procesach przetwarzania tworzyw sztucznych. Nadaje się do długookresowej konserwacji również w przypadku składowania … Kontynuuj

ELASKON AGRO

Środki konserwacyjne służy do czasowego zabezpieczenia przed korozją rolniczych maszyn, urządzeń i sprzętu. Możliwe jest również stosowanie do czasowego zabezpieczenia przed korozją samochodów, elementów konstrukcyjnych i sprzętu w trakcie ich pracy lub składowania na wolnym powietrzu. Klasa zagrożenia wg VbF: … Kontynuuj

ELASKON K 60 ML

Środki konserwacyjne Olej antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Stosowany do czasowego zabezpieczenia przed korozją metalowych powierzchni elementów i podzespołów, oraz do konserwacji pustych przestrzeni. Nadaje się długiego magazynowania wewnątrzzakładowego, transportu oraz składowania na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Klasa zagrożenia wg VbF: A … Kontynuuj

ELASKON KS-2000 ML

Środki konserwacyjne jest olejem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik. Tworzy jasną suchą dotykowo błonę ochronną i stosowany jest do czasowego zabezpieczenia przed korozją metalowych powierzchni elementów i podzespołów. Można go także stosować do elementów chromowanych. Nadaje się do długiego magazynowania wewnątrzzakładowego, transportu … Kontynuuj

ELASKON KS-200

Środki konserwacyjne jest olejem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik. Wypiera wodę i ma dobre właściwości pełzające. Tworzy mocniejszą błonę ochronną. Nadaje się do wewnątrzzakładowego magazynowania oraz konserwacji na czas transportu. Klasa zagrożenia wg VbF: A III