Smary do podstawowej konserwacji lin

Smary podstawowe są wykorzystywane podczas procesu wytwarzania splotek i lin stalowych, a także rdzeni włókiennych. Produkty ELASKON bez wątpienia przyczyniają się do poprawy jakość lin stalowych. Zmniejszają tarcie, mają właściwości smarne i adhezyjne, są odporne na działanie temperatury, służą jako … Kontynuuj

ELASKON AERO 46

Środki konserwacyjne jest woskiem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik do lakierowanych i nielakierowanych powierzchni samochodowych, maszyn, urządzeń i instalacji zakładowych. Chroni izolatory elektryczne i służy jako środek antyadhezyjny w procesach przetwarzania tworzyw sztucznych. Nadaje się do długookresowej konserwacji również w przypadku składowania … Kontynuuj

ELASKON AGRO

Środki konserwacyjne służy do czasowego zabezpieczenia przed korozją rolniczych maszyn, urządzeń i sprzętu. Możliwe jest również stosowanie do czasowego zabezpieczenia przed korozją samochodów, elementów konstrukcyjnych i sprzętu w trakcie ich pracy lub składowania na wolnym powietrzu. Klasa zagrożenia wg VbF: … Kontynuuj

ELASKON K 60 ML

Środki konserwacyjne Olej antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Stosowany jest do czasowego zabezpieczenia przed korozją metalowych powierzchni elementów i podzespołów, oraz do konserwacji pustych przestrzeni. Nadaje się długiego magazynowania wewnątrzzakładowego, transportu oraz składowania na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Klasa zagrożenia wg VbF: … Kontynuuj