ELASKON AGRO

Środki konserwacyjne

służy do czasowego zabezpieczenia przed korozją rolniczych maszyn, urządzeń i sprzętu. Możliwe jest również stosowanie do czasowego zabezpieczenia przed korozją samochodów, elementów konstrukcyjnych i sprzętu w trakcie ich pracy lub składowania na wolnym powietrzu. Klasa zagrożenia wg VbF: A II

Błona ochronna: tłuszczowa
Temperatura stosowania: ok. 25 do 35 °C
Obróbka wstępna: mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy
Opakowanie: 160 kg, 25kg, 8kg, 1l, 600ml
Klasa zagrożenia: A II