ELASKON K 60 ML

Środki konserwacyjne

Olej antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Stosowany jest do czasowego zabezpieczenia przed korozją metalowych powierzchni elementów i podzespołów, oraz do konserwacji pustych przestrzeni. Nadaje się długiego magazynowania wewnątrzzakładowego, transportu oraz składowania na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Klasa zagrożenia wg VbF: A II.

Błona ochronna: tłuszczowa.
Temperatura stosowania: ok. 25 do 35 °C.
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy,mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy.
Opakowanie: 160 kg, 25kg, 8kg, 1l, 600ml.
Klasa zagrożenia: A II.