ELASKON KS-200

Środki konserwacyjne

jest olejem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik. Wypiera wodę i ma dobre właściwości pełzające. Tworzy mocniejszą błonę ochronną. Nadaje się do wewnątrzzakładowego magazynowania oraz konserwacji na czas transportu. Klasa zagrożenia wg VbF: A III

Błona ochronna: olejowa
Temperatura stosowania: ok. 5 do 30 °C
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy, zmywacz zasadowy przemysłowy
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy, zmywacz zasadowy przemysłowy
Opakowanie: 170 kg, 50kg, 25kg, 17kg, 4,5kg
Klasa zagrożenia: A III