ELASKON KS-4

Środki konserwacyjne

jest olejem antykorozyjnym nie zawierającym rozpuszczalnika stosowanym do powierzchni metalowych podczas wewnątrzzakładowego magazynowania.

Błona ochronna: olejowa
Temperatura stosowania: ok. 5 do 30 °C
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy, zmywacz zasadowy przemysłowy
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy, zmywacz zasadowy przemysłowy
Opakowanie: 170 kg, 50kg, 25kg