ELASKON Schutzwachs HF

Wosk antykorozyjny

Elaskon Schutzwachs HF to wosk antykorozyjny na bazie rozpuszczalnika o podwyższonej temperaturze zapłonu. Stosuje się go jako tymczasowy środek ochronny do powierzchni metalowych (np. małe elementy o niezabezpieczonych lub malowanych powierzchniach, ze stali, żelaza i metali nieżelaznych). Elaskon Schutzwachs HF jest produkowany na bazie wosku. Po nałożeniu tworzy jasną, gładką oraz pozbawioną porowatości warstwę ochronną, odporną na wodę, olej i tłuszcz. Preparat posiada wysoką przyczepność z jednoczesną możliwością bezśladowego usunięcia po spełnieniu swojej funkcji ochronnej (np. przy pomocy zmywaczy rozpuszczalnikowych). Gwarantuje skuteczną ochronę w trakcie długookresowego składowania ( również na wolnym powietrzu) oraz transportu (także morskiego).

Błona ochronna: wosk.
Temperatura stosowania: 35 °C.
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy,mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy.
Dostępny w opakowaniach o wadze: 160 kg, 44kg, 22kg, 8kg

wosk antykorozyjny