ProduktBiodegradowalnyGłówny cel aplikacyjnyDodatkowy cel aplikacyjnyPrzetwarzanie
Betonal BioAsfalt, bloki betonowe, pielęgnacja desek.Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Betonal I/75 Asfalt, bloki betonowe, pielęgnacja desek.Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Formenal 12Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy. 

Formenal 21 Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy (beton licowy/ beton
architektoniczny).
 

Formenal Bio IIMasa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, rury, złączki rurowe,
włazy.
 
Formenal DS-BHDachówki, masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy (beton
licowy/beton architektoniczny).
 
Formenal FT-SA Stropy, elementy gotowe.Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.

Formenal FT-SV Stropy, elementy gotowe.Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.

Formenal MS-EDF Pielęgnacja maszyn, transportowe mieszalniki do betonu.Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Formenal EK-V Ceramika  
Formenal PB-Y Beton komórkowy 

Formenal 2300Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny. 

Powyższe preparaty mogą być aplikowane czy nakładane w zależności od ikony wskazującej z prawej strony powyższej prezentacji.