Produkt Biodegradowalny Główny cel aplikacyjny Dodatkowy cel aplikacyjny Przetwarzanie
Betonal Bio Asfalt, bloki betonowe, pielęgnacja desek. Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Betonal I/75   Asfalt, bloki betonowe, pielęgnacja desek. Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Formenal 12 Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy.  

Formenal 21   Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy (beton licowy/ beton
architektoniczny).
 

Formenal Bio II Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, rury, złączki rurowe,
włazy.
 
Formenal DS-BH Dachówki, masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy (beton
licowy/beton architektoniczny).
 
Formenal FT-SA   Stropy, elementy gotowe. Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.

Formenal FT-SV   Stropy, elementy gotowe. Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.

Formenal MS-EDF   Pielęgnacja maszyn, transportowe mieszalniki do betonu. Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.
Formenal EK-V   Ceramika    
Formenal PB-Y   Beton komórkowy  

Formenal 2300 Masa betonowa wytwarzana w miejscu budowy, beton licowy / beton architektoniczny.  

Powyższe preparaty mogą być aplikowane czy nakładane w zależności od ikony wskazującej z prawej strony powyższej prezentacji.