Smary do podstawowej konserwacji lin

Smary podstawowe są wykorzystywane podczas procesu wytwarzania splotek i lin stalowych, a także rdzeni włókiennych. Produkty ELASKON bez wątpienia przyczyniają się do poprawy jakość lin stalowych. Zmniejszają tarcie, mają właściwości smarne i adhezyjne, są odporne na działanie temperatury, służą jako ochrona przed korozją i przedłużają żywotność lin.


Uniwersalne

Uniwersalne smary są produktami zaawansowanymi technologicznie i w związku z tym, mogą być stosowane do różnych typów standardowych lin w następujących dziedzinach: liny do wind, liny dźwigowe, także liny stalowe dla rybołówstwa. Korzyść dla producentów: Jeden produkt dla każdego rodzaju liny!

Produkty:

ELASKON SK-U

ELASKON 20


Elaskon SK-H

Górnictwo

Przeznaczony w szczególności do lin stosowanych w górniczych maszynach wyciągowych typu Koepe, certyfikowany zgodnie z normą DIN 21258, smar do konserwacji lin ELASKON II STAR spełnia wszystkie wymagania techniczne do tego celu zastosowania. Do innych typów lin w górnictwie i eksploatacji odkrywkowej, a również lin dolnych w maszynach wyciągowych typu Koepe można używać naszych produktów uniwersalnych.

Badany i certyfikowany przez: Wyższy Urząd Górniczy GEM-1804/4004/5/95/Zt

Produkty:

ELASKON II STAR


Koleje linowe/wyciągi narciarskie

Smar ELASKON 20 BB został opracowany specjalnie dla tej dziedziny stosowania i jest od wielu lat z sukcesem wykorzystywany na całym świecie. Produktu spełnia następujące wymogi: przyczepność i właściwości smarne, odporność na temperaturę (zwłaszcza w zakresie temperatur niskich), ochrona przed korozją.
Wymagania w zakresie współczynnika tarcia są spełnione przy wszystkich powszechnie
stosowanych rodzajach rdzenia.

Produkty:

ELASKON 20 BB


Liny całkowicie zamknięte

Liny całkowicie zamknięte są stale poddawane ekstremalnym obciążeniom na przykład przez łańcuchy rolkowe w punktach końcowych. Specjalne produkty ELASKON zapewnią ochronę przed zużyciem gwarantując długą żywotność lin. Zachowanie w stosunku do pęcznienia materiałów wkładek rolek linowych odpowiada
wymaganiom ÖDSB.

Produkty:

ELASKON SK-V (MOS2)

ELASKON SK-V


Elaskon SK_H

Liny dźwigowe

Produkty specjalne, opracowane dla tej dziedziny, mogą być stosowane do wszystkich typów żurawi samojezdnych, wieżowych i portowych. Smary te są odporne na działanie warunków atmosferycznych i wykazują bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe oraz antykorozyjne.

Produkty:

UNOLIT 130

ELASKON SK-G graphitiert


Windy

ELASKON SK-CE został opracowany specjalnie do stosowania w szybkobieżnych windach. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, a także doskonałą ochroną przed zużyciem, stabilnością przed zmianami temperatury i dobrymi właściwościami ochrony przed korozją. Innym produktem specjalny w tej dziedzinie jest ELASKON SK-T80.
Poszczególne produkty do konserwacji podstawowej ELASKON zostały zatwierdzone
przez wiodących producentów wind i odpowiadają ich wymaganiom np. Otis.

Produkty:

ELASKON SK-CE

ELASKON SK-T80


Elaskon SK-H

Żegluga morska

ELASKON WR-EAL to przede wszystkim uniwersalny smar do lin stalowych stosowanych w żegludze morskiej. Produkt jest w pełni zgodny z amerykańskim VGP / EAL. Etykieta ekologiczna Blue Angel potwierdza i poświadcza jego szybką biodegradowalność. Ze względu na parametry techniczne ELASKON WR-EAL można stosować również do smarowania uzupełniającego.

Produkty:

ELASKON WR-EAL


Rybołówstwo i przemysł morski

Liny dla przemysłu morskiego są szczególnie narażone na działanie słonej wody i wilgoci. Produkty ELASKON spełniają wymagania w zakresie zastosowań w sektorze rybołówstwa i przemysłu przetwórstwa ropy naftowej. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w tych obszarach ELASKON oferuje szeroką gamę
rozwiązań z wykorzystaniem produktów bitumicznych lub produktów na bazie olejów mineralnych.

Produkty:

ELASKON SK-BF

ELASKON SM 1405

UNOLIT 105 A


Liny konstrukcyjne

W dziedzinie lin konstrukcyjnych (np. lin nośnych mostów) szczególnie istotna pozostaje ochrona przed korozją. ELASKON oferuje produkt o wyjątkowo skutecznym działaniu antykorozyjnym związanym z wysoką zawartością inhibitorów korozji w połączeniu z płatkami aluminiowymi. Test rozpylania mgły solnej potwierdza 2,5 – krotnie skuteczniejsze zabezpieczenie przed korozją.
W zależności od właściwości produkcyjnych procesu wytwarzania, można odpowiednio
regulować zawartość rozpuszczalnika.

Produkty:

ELASKON SK-A


Przewody napowietrzne

Do smarowania i konserwacji lin stalowo-aluminiowych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych ELASKON opracował produkty specjalne, które nawet przy bardzo wysokiej temperaturze pozostają w linie. Głównym celem tej aplikacji jest stabilność temperatury i ochrona przed korozją.

Produkty:

ELASKON SK-LiS

UNOLIT 48203 K4-5


Rdzenie włókienne

Z reguły, do smarowania rdzeni włókiennych może być stosowany ten sam środek konserwujący (uniwersalny / specjalny), który jest używany do smarowania splotek lin. ELASKON 20 BB LM jest produktem specjalnym, wzbogaconym rozpuszczalnikiem bez związków aromatycznych. Pozwala to producentom na jego aplikowanie bez uprzedniego nadmiernego
ogrzewania i zapewnia użycie minimalnych ilości dla poszczególnych włókien.

Produkty:

ELASKON 20 BB LM