ELASKON AERO 46

Środki konserwacyjne

jest woskiem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik do lakierowanych i nielakierowanych powierzchni samochodowych, maszyn, urządzeń i instalacji zakładowych. Chroni izolatory elektryczne i służy jako środek antyadhezyjny w procesach przetwarzania tworzyw sztucznych. Nadaje się do długookresowej konserwacji również w przypadku składowania na wolnym powietrzu lub transportu morskiego. Klasa zagrożenia wg VbF: A II

Błona ochronna: wosk
Temperatura stosowania: 35 °C
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy,mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy
Opakowanie: 160 kg, 44kg, 22kg, 8kg
Klasa zagrożenia: A II