ELASKON KS-2000 ML

Środki konserwacyjne

jest olejem antykorozyjnym zawierającym rozpuszczalnik. Tworzy jasną suchą dotykowo błonę ochronną i stosowany jest do czasowego zabezpieczenia przed korozją metalowych powierzchni elementów i podzespołów. Można go także stosować do elementów chromowanych. Nadaje się do długiego magazynowania wewnątrzzakładowego, transportu oraz składowania na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Klasa zagrożenia wg VbF: A II

Błona ochronna: tłuszczowa
Temperatura stosowania: ok. 25 do 35 °C
Obróbka wstępna: zmywacz rozpuszczalnikowy,mechaniczne czyszczenie wstępne, przed użyciem dobrze wstrząsnąć
Usuwalność: zmywacz rozpuszczalnikowy
Opakowanie: 160 kg, 25kg, 8kg, 1l, 600ml
Klasa zagrożenia: A II